Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Farní úřad

Prohlídka kostela s průvodcem

Vloženo: 19. prosince 2010

Setkání rodáků a přátel 15.10.2011 - mše svatá

Setkání rodáků a přátel 15.10.2011 - mše svatá

Vloženo: 18. listopadu 2011

Slavnostní mše za přítomnosti královehradeckého biskupa Mons. Jana Vokála.

Svěcení Procházkova kříže

Vloženo: 9. července 2008

Štědrý večer v kostele 2018

Štědrý večer v kostele 2018

Vloženo: 20. prosince 2018

Zveme Vás na tradiční štědrovečerní mši - ale letos již od 20:00.

Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka 2013

Vloženo: 17. ledna 2013

Lidé na Kutnohorsku darovali koledníkům Tříkrálové sbírky 380 tisíc korun. Letos se ke sbírce připojila i Obec Červené Janovice, kde občané darovali více jak 11.000,- Kč. Děkujeme všem dárcům a dětem za statečnost, protože počásí bylo nevlídné.

Vánoční bohoslužby 2012

Vánoční bohoslužby 2012

Vloženo: 23. prosince 2012

Přijměte pozvání na "Půlnoční" bohoslužbu, která se uskuteční na Štědrý den, 24.12.2012 ve 21.30 hod. v kostele sv. Martina.

Velikonoce 2013 v kostele sv. Martina

Velikonoce 2013 v kostele sv. Martina

Vloženo: 10. dubna 2013

Prožíváme dobu velikonoční, slavíme zmrtvýchvstání Ježíše Krista, což je základ naší víry a církve. Ze slavnostního tridua jsme v kostele sv. Martina prožili Zelený čtvrtek a na Boží hod velikonoční jsme si udělali radost velikonočním pečivem.

Velikonoční pečivo

Velikonoční pečivo

Vloženo: 27. dubna 2012

Na Boží hod velikonoční jsme v kostele prodávali tradiční pečivo, jako jsou mazanečky či linecké cukroví. Výtěžek z tohoto prodeje, 4,730 Kč, byl vložen na účet farnosti a bude využit při plánované opravě.

Zpráva pro další generace !

Vloženo: 21. srpna 2007

100 let české státnosti ve Středočeském kraji