Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Setkání rodáků a přátel 15.10.2011 - mše svatá

Vloženo: 18. listopadu 2011

Slavnostní mše za přítomnosti královehradeckého biskupa Mons. Jana Vokála.

Dominanta naší obce, kostel sv. Martina, oslavil 100. výročí s velikou slávou. Bylo uspořádáno setkání rodáků a přátel Červených Janovic a hlavním bodem programu byla slavnostní mše svatá celebrovaná Mons. Janem Vokálem, biskupem královéhradeckým. Přítomen byl i vikář kutnohorský Mgr. Pavel Tobek, administrátor naší farnosti Mgr. Antonín Pavlas a čáslavský jáhen Mgr., Ing. Josef Poživil. Celou mší svatou provázela čáslavská schola pod vedením Petry Bělohlávkové. Slavnostní poděkování pronesl starosta obce Bc. Miroslav Ptáček.

Velmi krásné bylo slavností přinášení darů, kerého se účastnili zástupci Agra Podlesí, mysliveckého sdružení, sboru dobrovolných hasičů a farnosti. Všechny dary byly po bohoslužbě věnovány panu biskupovi.

Bylo i vzpomenuto na pana děkana Karla Filipa, a to citací jeho básně, kterou napsal k 80. vyročí našeho kostela.  

Všem, kteří se podíleli na průběhu mše svaté a celkové přípravě kostela na tuto slavnost, moc děkujeme a Pán Bůh zaplať. Můžeme být pyšní, že právě k vyročí tohoto rozměru se uspřádala velmi podařená akce a zárověň probíhala i oprava našeho kostela.

Prohlédněte si fotografie zachycující atmosféru slavnosti. Tímto také děkujeme za jejich zhotovení a poskytnutí panu Zdeňku Krupičkovi.

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji