Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rozvoj kynologie ve sdružení

Vloženo: 5. června 2012

Lovecký pes dnes slouží ke každodenní práci v honitbě. Při pochůzce upozorňuje myslivce na skrytou zvěř, na zvěř padlou či na přítomnost ukrytého člověka. Zvláštní důlěžitost má lovecký pes při dohledávání postřelené zvěře při honech nebo společných lovech.

O původu psa jsou různé doměnky. Traduje se, že pes je první zvíře, které člověk domestikoval. Před několika tisíci lety (10-12 tisicí lety př. n. l.) začali člověk a pes žít spolu k oboustrannému prospěchu a těšit se ze společnosti toho druhého. V nejstarších dobách byl pes používán k lovu jako honič. Jak se vyvíjel myslivec, tak se měnil i způsob používání psů.

 

Časem se vyvinula různá plemena psů, která vznikala záměrným výběrem a křížením jedinců tak, aby pes co nejvíce vyhovoval účelu, ke kterému jej člověk určil. Tak vznikla plemena psů lovících zrakem, kteří honili zvěř v bezlesé krajině a využívali zejména svoji rychlosti, jako např. chrti. Později vznikla skupina honičů, kteří vytrvale sledovali pachovou stopu a zvěř uštvali. S vývojem palné zbraně byli využíváni psi k vyhledávání zvěře, kterou lovec střelil a psi kořist aportovali (ohaři).

 

Lovecký pes dnes slouží ke každodenní práci v honitbě. Při pochůzce upozorňuje myslivce na skrytou zvěř, na zvěř padlou či na přítomnost ukrytého člověka. Zvláštní důlěžitost má lovecký pes při dohledávání postřelené zvěře při honech nebo společných lovech.

 

Myslivecká etika, zákon o myslivosti a jeho současně platné prováděcí vyhlášky, nařizují uživatelům honiteb používat při výkonu práva myslivosti lovecky upotřebitelné psy a to podle velikosti a charakteru honitby, počtu střelců,v neposlední řadě i při dohledávce a dosledu.

 

Citace: PENZUM znalostí z myslivosti, iniciátoři: Kolektiv OMS Praha 3, nové vydání únor 2008

 

Naše myslivecké sdružení má několik nových nadějí v oblasti kynologie. Jednou z jejich povinností je účastnit se akcí pořádaných ČMMJ. Na jaře 2012 proběhly dvě takovéto akce:

 

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ

OMS Kutná Hora uspořádala 21.4.2012 jarní svod loveckých psů v prostorách bývalého pivovaru v Čáslavi. Z naše sdružení byli přítomni Stanislav Petrus s Bellou z Petrovských Hájů, Miroslav Zajíček s Bobinou od Hnátníka a Miroslav Procházka s Junkem ze Žandovských vrchů.

 

OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ

Českomoravská kynologická jednota pověřila výstavní výbor v Kutné Hoře uspořádáním oblastní výstavy psů. Již počtrnácté se uskutečnila 19. května 2012 v krásném prostředí zámeckého parku na Kačině. Na letošní výstavu bylo přihlášeno celkem 168 psů, kteří reprezentovali 61 různých plemen.

 

Mezi německými křepeláky, ve třídě mladých, se představila Bella z Petrovských Hájů (O.: Amir od Falcy, M.: Romi z Harachu) majitele Stanislava Petruse.

 

Ve skupině jezevčík standard hladkosrstý - třída mladých byla naším zástupcem Bobina od Hnátníka (O.: Merlin Fino Bohemia, M.: Arga ze Slavičího vrchu) majitele Miroslava Zajíčka.

 

Německý krátkosrstý ohař Junk ze Žandovských vrchů (O.:Mik Kořenice, M.: Gába ze Žandovských vrchů) se výstavy neúčastnil.

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji