Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Stromová alej na cestě k rybníku Vačkář - 2016

Vloženo: 19. října 2016

Výsadba aleje se uskutečnila v říjnu 2016 za dotační podpory Ministerstva životního prostředí - program "Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny". Vysazeno bylo 73 stromů a 510 keřů - v prvním úseku ovocná alej (jabloně a třešně), poté úsek dubů a javorů a nakonec lipová alej mezi památníky.
Na tuto novou stromovou alej v Červených Janovicích jsem hrdý. Alej je na cestě vedoucí z obce ke kaskádě rybníků na Opatovickém potoku, která je využívána k procházkám kolem naší obce. Jedná se také o cestu podél významných historických památníků. Dalším důvodem je skutečnost, že jsme museli v obci pokácet některé staré stromy a tímto počinem je krajině vracíme..
Miroslav Ptáček, starosta obce

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji