Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Stavební úpravy budovy OÚ Červené Janovice - 2014

Vloženo: 9. září 2014

Rekonstrukce budovy OÚ Červené Janovice - zateplení fasády a stropu, výměna dveří, oken a otopného systému, proběhla v termínu 4/2014 - 7/2014. Tato akce byla realizována díky podpoře, kterou se podařilo obci zajistit.

Projekt s názvem "Instalace nzkoemisního spalovacího zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti OÚ Červené Janovice“ byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a státní fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

V listopadu 2011 obec předložila na Státní fond životního prostředí ČR projektovou žádost o poskytnutí podpory v rámci 26. výzvy operačního programu Životní prostředí. Obec se ucházela o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí a to na realizaci energeticky úsporných opatření, konkrétně výměnu nevyhovujících výplní otvorů (dveří a oken) za nová tepelně izolační, zateplení obálky budovy (vnějších obvodových stěn a stropu nad posledním vytápěným podlažím) a výměnu zdroje vytápění a rekonstrukci otopné soustavy.

Operační program:  Operační program životního prostředí (OPŽP)

Řídící orgán:  Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující orgán:  Státní fond životního prostředí ČR

Výzva OPŽP č.26, prioritní osa OPŽP: 2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

Instalace nízkoemisního spalovacího zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti OÚ Červené Janovice

Dodavatel stavby:   STAVMIKA s.r.o., Velim

Termín realizace:    4/2014 - 7/2014

Financování akce:

Celkové způsobilé výdaje :                                                 3.183.000,- Kč

Dotace SFŽP - Evropské fondy :                                         2.706.000,- Kč

Spolufinancování - státní fondy :                                          159.000,- Kč

Spolufinancování - rozpočet obce :                                       318.000,- Kč

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji