Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Problematické stromy na místním hřbitově - 2013

Vloženo: 18. března 2013

Staré vzrostlé stromy na hřbitově v Červených Janovicích jsou dlouhodobým problémem ohrožující majetek občanů na tomto pietním místě. I když se jedná o složitou problematiku, snažíme se ji postupně řešit.

Vysoké stromy na místním hřbitově nás nenechávali v klidu při každém větším větru, při každé bouři.

Naše obavy se naplnily v srpnu 2012, kdy se při větrné bouři rozlomila mohutná lípa (přitom byla zabezpečena stahovacím lanem). Bylo velkým štěstím, že ulomená část dopadla za hřbitovní zeď. Ihned druhý den byl proveden zásah a ořezáním bylo stabilizováno težiště stromu.

V březnu 2013 byly pokáceny problematické stromy - rozlomená lípa, rozdvojená lípa, prosychajicí lípa po zásahu blesku a kaštany v horní části hřbitova.

Poděkování za pomoc při řešení problému i za náročnou práci patří Hasičskému záchrannnému sboru Kutná Hora a místní firmě Stavitelství Mutl s.r.o.

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji