Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Noc kostelů 2013

Vloženo: 26. května 2013

Celorepubliková akce Noc kostelů se letos týkala i naší farnosti a kostel sv. Martina byl v pátek večer otevřen všem, kteří měli zájem s námi prožít příjemné chvíle.

Noc kostelů proběhla ve večerních hodinách v pátek 24.5. Na zahájení zazněl "velký zvon", který nese jméno sv. Vojtěcha. Poté  P. Stanislav Tomšíček pronesl úvodní slovo a přívítal Ing. Jana Pospíšila, který se s návštěvníky podělil o své zážitky z pouti do Santiaga de Compostela - jednoho z nejslavnějších a nejpoutavějších poutních míst v Evropě a snad i na celém světě. Následovala prohlídka s průvodcem, jejíž součástí byl i výšlap na věž kostela a prohlídka zvonů. Program jsme zakončili čtením Písma - úryvek ze Skutků apoštolů, písněmi a modlitbou.

 

Za celý večer kostel sv. Martina navštívilo celkem 47 lidí, což je na 1. ročník této akce u nás docela úspěch.

 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat. Veliké díky patří panu Pospíšilovi, že s námi strávil tento večer a udělal jej o mnoho zajímavější. Děkujeme také starostovi obce Opatovice I., Mgr. Radkovi Tvrdíkovi, který nám zapůjčil projektor.

 

Těšíme se na Vás zase příští rok na dalším ročníku Noci kostelů.  

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji